ESI UCLM

Sık sorulan sorular

Soru

seçmeli kayıt

 • Öğrenci, kayıtlarını resmileştirmeden ÖNCE seçilen seçmeli dersleri okula bildirmeli mi?

Evet Kayıt döneminden önce seçmeli ders seçimi ile ilgili bilgiler ESI web sitesinde yayınlanacaktır (bu konudaki şüpheleri gidermek için bilgilendirme toplantısı yapılacaktır). Öğrenci, Okul Yönetimi tarafından verilen yönergeleri takip ederek yayınlanacak olan formu doldurarak seçmeli derslere başvurmalıdır.

 • Öğrenci seçmeli ders seçimini değiştirebilir mi?

Evet, form doldurulup gönderildikten sonra başvurular merkez tarafından incelenecek, geçici liste yayınlanacak ve talep süresi açılacaktır. Başvuru öğrencinin lehine ise, kayıt yaptırabilmeleri için dahil edilecekleri yeni seçmeli dersler hakkında bilgilendirilir.

ESI'nin idari hizmetlerinden öğrencilerin DNI'ları mekanize edilecek ve sadece kendilerine atanan seçmeli derslere kayıt olabilecekler. Tahsis hatası dışında, değişikliğin ancak Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre, yani farklı olması durumunda seçmeli ve akademik kayıtta yer olduğu dikkate alınarak yapılabileceği unutulmamalıdır. öğrenciler aynı seçmeli derse girerler.

 • Öğrenci, kaydolmak istediği seçmeli derslerde herhangi bir değişikliği okula bildirmeli midir?

Evet, yerlerin müsaitlik durumunu kontrol etmek için bunu iletmeniz ve varsa öğrenciyi kayıt yaptırabilmesi için konuya dahil etmeniz gerekir. Talep bu form aracılığıyla yapılacaktır..

 • Ne kadar süre yapabilirsin?

Talep süresi boyunca, tercihen. Ancak birinci ve ikinci yarıyılın resmi kayıt dönemlerinde kayıt yaptırılan seçmeli derslerde değişiklik yapılabilir. İlk yarıyıldan seçmeli iseler ilk kayıt döneminde, ikinci yarıyıldan ders iseler, kayıt değişikliği veya uzatması için öngörülen süre olur. Her zaman kendi kendine kayıt uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.

 • Seçiminizi değiştirir ve daha fazla yer olmayan bir derse kaydolmak isterseniz, akademik kaydınız daha iyi olsa bile erişiminiz reddedilir mi?

Evet, genel seçim dönemi dışında bir seçmeli dersten başka bir seçmeli derse geçişin, öğrencinin daha önce verilmiş bir seçmeli dersten vazgeçip başka bir seçmeli derse kaydolması anlamına geleceğini ve seçmeli ders atanan diğer öğrencilere aşağıdaki seçmeli dersten ceza verilmesinin mümkün olmadığını unutmayınız. başka bir öğrencinin öngörülemeyen bir değişikliği nedeniyle akademik not bazında rekabetçi atama süreci. Şimdiye kadar, bir öğrenci seçmeli ders seçimini değiştirmek isterse ve tüm yerler zaten atanmışsa, değişiklikle ilgilenip ilgilenmediğine karar vermesi için hangi seçmeli derslerde boş kontenjan olduğu söylendi.

Yoğunlaştırmaların kaydı

 • Öğrenci, kaydını resmileştirmeden ÖNCE seçilen yoğunlaştırmayı okula bildirmeli mi?

Evet, yoğunlaştırma seçim süreci, seçmeli derslerde olduğu gibi, kayıtlar başlamadan önce ESI web sitesinde yayınlanacaktır.Aynı şekilde, yoğunlaştırma seçim sürecine ilişkin şüpheleri netleştirmek için bir ön bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Öğrenci, sadece kendisine verilen yoğunlaştırma konularına kayıt yaptırabilecek olup, yapılmaması durumunda Eylül ayı başında gözden geçirilecek ve kaydını değiştirmesi gerektiği kendisine bildirilecektir.

 • Yoğunlaştırma konularının tümüne kayıt olmak gerekli midir?

Öğrencinin Özel Teknoloji modülünü tamamlayabilmesi için, seçtiği yoğunlaştırmanın 8 konusuna kaydolması ve başarılı olması gerekir. Bu konular (ANECA için) isteğe bağlı konular olmasına rağmen, aslında uzmanlık dahilinde zorunlu konulardır. Bu durum, öğrencinin bu konularda hangi derse kaydolmak istediğine, her öğrencinin yüküne ve durumuna göre karar verebileceği anlamına gelmez. Asıl önemli olan seçilen yoğunlaşmanın 8 konusunu geçmeleri gerektiğidir.

 • Öğrenci kendisine verilen yoğunlaştırma derslerinden herhangi birine kayıt yaptırmazsa bir sonraki ders için tekrar talep etmesi gerekir mi?

Öğrenciler 2. yılın sonunda ve kayıt döneminden önce yoğunlaştırmayı seçerler. Yoğunlaştırma konuları 3. sınıfın ikinci yarıyılında ve 4. sınıfın ilk yarıyılında alınır. Öğrenci ilgili yarıyılda 0, 1, 2 veya en fazla 4 yoğunlaştırma konusuna kayıt yaptırabilir. Bu nedenle öğrencinin, yoğunlaşmayı seçtiği dersin tüm konularına kaydolması zorunlu değildir.

 • Yoğunlaştırmaya atandım ancak herhangi bir konuya kaydolmadım, gelecek yıl tekrar yoğunlaştırma talebinde bulunmam gerekir mi?

Yoğunlaştırma atanan öğrenci, tekrar yoğunlaştırma ödevi talep etmesine gerek kalmadan, 8 konuyu tamamlayana kadar, gerektiği kadar sonraki ders(ler) için bu yoğunlaşmayı sürdürür. Yoğunlaştırma seçim süreci, kesinlikle dosya derecesine göre rekabetçi bir süreçtir. Öğrenciye bir yoğunlaştırma tahsis edildikten sonra, öğrencinin tekrar "rekabet etmek" zorunda kalmasını önlemek için bu, geri kalan yıllar boyunca sürdürülecektir.

 • Sahip olduğunuzdan hoşlanmıyorsanız yoğunluğunu değiştirebilir misiniz?

Evet ama belirli koşullarla. Birincisi, öğrencinin ilk kez yoğunlaşma istiyormuş gibi yeniden yoğunlaşma talebinde bulunması ve dolayısıyla transkript notuyla istediği yoğunlaşmayı tercih etmesidir. İkincisi, yoğunlaştırmadan geçirilen ve iptal edilen kredilerin seçmeli kredi olarak doğrulanamamasıdır. Bu nedenle öğrencinin yeni yoğunlaştırmanın 8 konusunu alması ve geçmesi gerekecektir.

şirketlerde staj

 • Uygulama Yönetimi uygulaması nedir?

UCLM – Stajlar ve İstihdam

 • Stajlar diğer dersler gibi kayıtlı mı? eylül ve şubat dönemine kadar?

Evet, müfredat stajı yapılacaksa, öğrencinin şirket stajı konusuna (42399 kodlu) birinci yarıyılda staj yapılıyorsa 20. grupta, ikinci yarıyılda ise 21. grupta kayıt yaptırılması gerekir.

Kayıt değişikliği veya kayıt uzatma için öngörülen süre içinde öğrenci, ikinci yarıyıl için bir şirkette staj konusunu ekleyebilecektir. Diğer bir seçenek ise öğrencinin bir şirkette staj konusunda (12 AKTS kredisi) kaydında değişiklik yapması ve ikinci yarıyıl için kendisine verilen iki seçmeli dersi değiştirmesidir.

 • Staj yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Şirket başvurusunda, öğrenci profili içerisinde, kayıt işlemi ile ilgili tüm bilgiler ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli şartlar yer almaktadır. Bunlar aşağıdakilerdir:

 1. UCLM öğrencisi olmak
 2. Lisans ve resmi yüksek lisans öğrencileri bu staj başvurusuna kayıt olabilirler.
 3. Lisans eğitimi durumunda kredilerin %50'sine sahip olmak
 4. Müfredat veritabanına kayıtlı olun
 • Müfredat ve müfredat dışı stajlar ve mesleki deneyim için tanınma, farklar nelerdir?

Müfredat uygulamaları, söz konusu Çalışma Planının parçası olan akademik faaliyetler olarak yapılandırılmıştır. Öğrenci, uygulamayı bitirdikten sonra konunun tanınması için gerekli belgeleri dosyasında sunar. Bunun için şirket staj kursuna kayıt olmanız gerekmektedir.

Öğrenci yaz döneminde müfredat stajı yapacaksa, bir sonraki yıl için şirket staj konusuna kaydolması tavsiye edilir (olağanüstü çağrı tutanaklarının kapanışı Temmuz ayındadır ve tekliflerin birçoğu Temmuz ayındadır. yaz, ağustos ayında veya hatta eylül başında biter). Bu durumlarda, öğrenci staj konusunu 20. gruba kaydeder ve özel tamamlama çağrısı (Aralık) veya olağan (Şubat) tutanaklarının kapanışında tanınır.

Ders dışı stajlar, öğrencilerin eğitim süreleri boyunca gönüllü olarak gerçekleştirebilecekleri ve müfredat stajlarıyla aynı amaçlara sahip olmalarına rağmen ilgili Çalışma Planının bir parçası olmayan stajlardır. Ancak, mevcut düzenlemelerle belirlendiği şekilde Avrupa Diploma Eki'nde dikkate alınacaktır.

Mesleki deneyimin tanınması: En az üç aylık iş deneyimini kanıtlayabilen öğrenciler, bunu arasında Sanal Sekreterlik. Başvuruların ilk periyodu, tescilin başlamasıyla açılır ve ikincisi, genellikle değişiklik, tescilin uzatılması süresine denk gelir. Sürecin başında belirtilen belgeleri eklemeleri gerekir:

 1. SGK tarafından verilen çalışma hayatı belgesi.
 2. İnsan Kaynakları Direktörü veya benzer sorumluluğa sahip bir kişinin, çalışanın gerçekleştirdiği işlevleri belgelediği, tanınmaya uygun faaliyetin yürütüldüğü şirket veya şirketlerden alınan sertifika. Merkezin Kredi Tanıma ve Transfer Komisyonu uygun göreceği ek belgeleri talep edebilecek olsa da, kendi hesabına çalışanlar için söz konusu belgenin ibraz edilmesine gerek kalmayacaktır.
 3. Öğrenci tarafından, sahip olduğu farklı pozisyonlarda gerçekleştirilen görevleri açıkladığı ve kendi görüşüne göre, akademik tanınma elde etmek istediği dereceye özgü bazı yeterlilikleri elde etmesine izin verdiği rapor. .
Not: Tanıma talebinde bulunduğunuz konular kayıtlı ve tanınmış olarak işleme alınacaktır. Başvurunuz çözümlendiğinde, açıkça kaydedilmemesini talep ettiğiniz derslerin iptal edilmesi için kayıt değiştirilecektir. Okuduğunuz kurs için minimum kayıt şartı yerine getirilmediği takdirde dersler iptal edilmeyecektir.

TFG kaydı

TFG ile ilgili tüm bilgiler, TFG'nin web sitesinde yayınlanmaktadır. ESI.

 • Bir TFG öğrencisi ne zaman kayıt yaptırabilir?

TFG, mevcut akademik yılın Haziran ayının ilk haftasına kadar kayıt yaptırabilir. Mantıken, öğrenci özel veya olağan çağrıda TFG'yi savunacaksa, o savunma için planlanan tarihlerden önce kayıt yaptırmalıdır. Son kayıt tarihi, yalnızca TFG'nin savunmasının Temmuz veya Eylül'de olması durumunda anlamlıdır.

Ancak öğrencinin bir sonraki görüşmede onu savunacağından emin olana kadar TFG'ye kaydolmaması önerilir.

 • TFG kaydı kaç çağrıya erişim sağlıyor?

Öğrenci, ESI akademik takviminde yer alan herhangi bir çağrıda TFG'sini savunabilir. Öğrenci, olağan çağrılardan birinde belirir ve TFG'yi geçmezse, olağanüstü çağrıda (Eylül) tekrar görünebilir.

 • Bir TFG önermek için ne yapmalıyım?

TFG ile ilgili tüm süreç, UCLM'de (TFE) Çalışma Sonu Projelerinin yönetimi için başvuru – Bu nedenle, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin, kullanımı ve içerdiği kullanım kılavuzları aracılığıyla ona aşina olmaları önerilir. TFG teklifi bu form üzerinden yapılacaktır..

 • Teklifi Komisyon tarafından onaylanan bir TFG'yi iptal etmek için ne yapmalıyım?

Öğrenci, atanan TFG'yi iptal etme niyetini Komisyon başkanına yazılı olarak veya e-posta yoluyla talep etmelidir. Belge hem öğrenci hem de akademik eğitmen/öğretmenler tarafından imzalanmalıdır.

 • Önerisi Komisyon tarafından onaylanan bir TFG'yi (başlık, içerik vb.) değiştirmek için ne yapmalıyım?

Öğrenci, kendisine atanan TFG'de yapmak istediği değişiklikleri yazılı olarak veya e-posta ile Komisyon başkanına iletmelidir. Belge hem öğrenci hem de akademik eğitmen/öğretmenler tarafından imzalanmalıdır.

Müfredat tazminatı için değerlendirme

 • Hangi konular müfredat telafisi ile değerlendirilebilir?

Zorunlu veya temel konular. 2022/2023 akademik yılında öngörüldüğü üzere yürürlüğe girecek olan yeni kalıcılık düzenlemeleri, isteğe bağlı yoğunlaştırma konularını da dikkate almaktadır.

 • Müfredat tazminatı için bir değerlendirme talep etmek için gereksinimler nelerdir?

Aşağıdaki koşulların tümü yerine getirildiğinde müfredat tazminatı talep edilebilir (Öğrenci Yönetmeliğinin 24. Maddesi):

Castilla-La Mancha Üniversitesi'ndeki ders yükünün en az yüzde ellisini tamamlamış olmak.

Değerlendirmeyi talep ederken, bitirme derecesi projesi hariç, ilgili derecenin çalışmalarını bitirmek için bir konu eksik.

Tazminat için değerlendirme talep ettikleri konuda en az iki aramanın incelenmiş olması. Bu çağrılar, geçen yılın konuları dışında, Castilla-La Mancha Üniversitesi'nde farklı akademik yıllarda yapılacaktır.

Sıfırdan farklı bir notla tazminat talep ettikleri konuya kayıtlı olduklarını ve çağrıda kalifiye olduklarını.

 • Ne zaman ve nasıl talep edebilirim?

Tazminat için değerlendirilme şartlarını taşıyan öğrenci, tazminatın talep edildiği resmi görüşme tutanağının teslim süresinin bitimini takip eden on iş günü içinde talebini dekan veya merkez müdürüne iletir. Müfredat. Tutanak kapanış tarihleri ​​ESI internet sitesinde yayınlanır. Talep bu form üzerinden yapılacaktır.

 • Hangi düzenlemeler geçerlidir?

Öğrenci Değerlendirme Yönetmeliği

Castilla-La Mancha Üniversitesi Derece ve Yüksek Lisans çalışmalarında İlerleme ve Kalıcılık Düzenlemeleri (halka açık sergide).

Öğrencilerin sınıf gruplarına göre dağılımı

 • Öğrenciler sınıf gruplarına nasıl dağılır?

Sınıf grupları, her akademik yıl Merkez Kurulu tarafından onaylanır. Her grup bir harfle tanımlanır: A, B, C veya D ve tanımlayıcı: sırasıyla 20, 21, 22, 23. Öğrenciler, adlarının ilk harfine göre sınıf gruplarına dağıtılır. Örneğin: İlk soyadı A ile F arasında olan 1ºB (grup 21) öğrencileri. Soyadlarına göre dağılımın farklı akademik yıllarda değişebileceği göz önüne alındığında, zaman çizelgeleri öğrencinin ilk soyadına göre hangi gruba ait olacağını belirleyecektir. A Grubu (20), soyadları ne olursa olsun, her zaman iki dilli modaliteye kayıtlı öğrenciler için ayrılmıştır.

 • 2023-2024 eğitim-öğretim yılında sınıf grupları nasıl?

2023-2024 eğitim-öğretim yılında sınıf grupları bu dosyada belirtildiği şekilde dağıtılmaktadır: Grupların dağılımı 2023-2024

resmi grup değişikliği

 • Grubun resmi olarak değiştirilmesini talep etmek için hangi sebepler haklıdır?

Ders programlarının çakışması sorunu yaşayan öğrenciler (çünkü farklı derslerden ders aldıkları için) grup değişikliği talep edebilirler. Ayrıca gerekçeli olarak (iş sözleşmesi, ulaşım araçları tarifeleri...) kayıtta kendilerine denk gelen gruptan farklı bir grupta olmaları gerekir.

 • Resmi grup değişikliği ne zaman ve nasıl talep edilebilir?

Derslerin başında, bu form aracılığıyla.

B1 düzeyinde yabancı dil tanıma

 • Yabancı dilde B1 düzeyinde tanınırlığı nasıl elde edebilirim?

Dereceye başvurabilmek için öğrencinin bir yabancı dilin B1 seviyesini tanımış olması gerekir. Üniversitemizde aşağıdaki şekillerde akredite edebilirsiniz:

 1. Seviye testi
 2. Aynı yabancı dilde öğretilen derecenin konularının en az 12 kredisini inceleyin ve geçin
 3. Tamamlanan derecede öğretilen aynı yabancı dilin en az 12 kredisini almak ve geçmek
 4. İspanyolca dışında bir dilde uluslararası bir program çerçevesinde alınan derslerden en az 12 krediyi geçmek için
 5. Final Derecesi Projesinin veya uygun olduğu durumlarda Yüksek Lisans Derecesinin başka bir dilde tamamlanmasını ve savunmasını talep etmek
 6. B1 ile karşılaştırılabilir Kursların ve Sertifikaların Akreditasyonu (İngilizceyi B1 kampüsünüzde, resmi dil okulunda, Cambridge Üniversitesi'nde öğrenin...)
 • Tanıma ne zaman talep edilebilir?

Akreditasyon belgesini kaydın resmileştirilmesi sırasında ekleyebilirsiniz.

 • ¿Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

Üniversiteye erişim hakkında sık sorulan sorular (UGAC)