ESI UCLM

Talep ve Öneriler

Talep Araçları


Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Okulu, öğrencilerine, profesörlerine ve PAS'a bir şikayet ve öneri kutusu amacı, derecenin kalitesinin iyileştirilmesini teşvik etmek olan teklifleri toplayacaktır.

Alternatif olarak veya şikayet posta kutusuna ek olarak, okulun çeşitli temsilcileri aracılığıyla her türlü istek veya öneri yapılabilir:

yazılı şikayet ve öneriler Bireysel olarak veya bir grup insan adına verilebilirler. Her halükarda taleple ilgili kişilerin kimliğinin tespit edilmesi gerekecek, bu şartın sağlanmadığı durumlarda herhangi bir iddia veya öneri işleme alınmayacaktır. Aynı şekilde istek, gönderici tarafından işlem durumu hakkında bilgi almak için seçilen kanalı gösterecektir (e-posta, telefon, ..). 

Öneriler, merkez sekreteryasının girişinde bulunan fiziki posta kutusu veya adresine gönderilen e-posta yoluyla iletilebilir. esi@uclm.es

Şikayetler, Okul Müdürüne hitaben yazılı olarak yapılmalı ve girişte kaydedileceği Sekreterliğe teslim edilmelidir. 

Merkezin Kalite Güvence Komisyonu, öneri ve şikayetleri ilgili hizmetten sorumlu kişiye iletmekten ve kabul edilen çözümü gönderene iletmekten sorumlu olacaktır.